با تشکر از حضور همه شما عزیزان در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس 2023) در ادامه عکس هایی از حضور گرم شما در غرفه دایره دید را باهم می بینیم: